self MIND CONTROL

Ďalšie kurzy

Montessori

Presvedčili sme sa, že dieťa má potrebu pozorovať, reagovať, učiť sa, sústrediť sa, pracovať samostatne a samo, z času na čas tiež zanechať akékoľvek činnosti a byť potichu. Snažili sme sa to jasne popísať a trúfame si s plnou zodpovednosťou tvrdiť, že predstavy o tom, že malé dieťa odpočíva, ak je mimo miesto určené pre jeho vzdelávanie, sú celkom mylné.

Preto by malo byť našou povinnosťou dieťa usmerňovať a citlivo viesť, chrániť ho, aby svoje úsilie neplytvalo na neužitočné činnosti, pri ktorých marí svoju energiu v inštinktívnom hľadaní nových vedomostí a poznatkov. To môže byť zdrojom nervových porúch dieťaťa a prekážkou v ich vývoji.

Vzdelávanie a výchova i malého dieťaťa nemá smerovať k jeho príprave na školu, ale na život.

...vidím a zabudnem,
počujem a zapamätám si,
urobím a pochopím...

Maria Montessori

Skúsenosti jednej z absolventov Kurzu Montessori - kurzu Chcem byť správnou mamou (babkou), správnym otcom (dedkom) a dobrou AU PAIR:
1.mail
2.mail
3.mail
4.mail
5.mail
6.mail
7.mail
8.mail
9.mail
10.mail

ďalšie informácie:
e-mail: montessori@alfamilia.sk
tel.: 0903 631 640

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL