self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

FAQ - najčastejšie kladené otázky


Čo je podstatou Silvovej metódy rozvíjania vlastnej mysle?

Mozog vydáva bioelektrické impulzy, ktorých vlnová frekvencia je merateľná elektroencefalografom. José Silva svojím výskumom potvrdil, že je možné vedome využiť nízke mozgové frekvencie (hladiny vnútorného vedomia) označené ako alfa a theta. Séria lekcií a mentálnych cvičení Vás naučí vedome si znížiť priemernú frekvenciu mozgových vĺn a využiť ich pri plnom vedomí.

Kto vynašiel metódu?

Metóda je výsledkom 22-ročného výskumu José Silvu, Američana mexického pôvodu.

Aký druh problémov sa dá vyriešiť pomocou Silvovej metódy?

Problémy spojené s negatívnym myslením - zmenou myslenia na pozitívne dokážete úspešne zvládnuť pracovné aj osobné problémy, zlepšiť rodinné vzťahy, pamäť, zvládnuť stres, citové problémy (napr. pocity menejcennosti, výbušnosť) apod.

Zlozvyky a rôzne závislosti - osvojíte si techniky, ktoré Vám pomôžu zbaviť sa problémov ako sú napr. fajčenie, prejedanie sa.

Problémy s učením, zlé učebné výsledky - využitím väčšej časti mozgovej kapacity budete schopní rýchlejšie a ľahšie sa učiť, zlepšovať svoju pozornosť a sústredenie.

Zdravotné problémy - dozviete sa, akým spôsobom predchádzať chorobám tela a mysle a ako napomáhať pri ich odstraňovaní (napr. bolesti hlavy z napätia a migrény).

Ak nemáte žiadne problémy, Silvova metóda Vám pomôže udržať si dobré zdravie, psychickú vyrovnanosť a rozvíjať svoju osobnosť. Naučíte sa, ako pomáhať aj ostatným vo svojom okolí.

Je nesúlad medzi Silvovou metódou a náboženstvom?

Nie. Silvova metóda nie je náboženským hnutím a nedostáva sa do rozporu so žiadnym náboženstvom. Lekcie sú spracované na neutrálnom svetonázorovom základe. Medzi Silvovymi lektormi sú ateisti, kňazi, rabíni, rehoľníci, rehoľné sestry a iní.

Mohlo by používanie Silvovej metódy ohroziť zdravie človeka?

Nie, naopak. Je dokázaný pozitívny vplyv relaxácie na zdravotný stav: uvoľnenie napätia a stresu, normalizovanie krvného tlaku, posilnenie imunitného systému, umožnenie efektívnejšej činnosti orgánov a žliaz.

Ako často relaxovať?

Odporúča sa 2 až 3-krát denne 10 až 15 minút.

Ako dlho trvá kurz a aká je jeho náplň?

Základný kurz I.stupeň:
19-hodinový kurz je organizovaný počas víkendu. Je rozdelený do štyroch cca 5 hodinových blokov (sobota v čase: 9.00 - 13.00, 14 - 18.30, nedeľa 9.00 - 13.00 a 13.00 - 18.30).

1. deň: Dynamická relaxácia

Dlhá a krátka relaxácia, technika zaspávania, prebudenia sa, zbavenia únavy, technika využitia snov, technika odstránenia bolesti hlavy z napätia.

2. deň: Celkové sebazlepšenie

Mentálna obrazovka, pamäťové háčiky, technika troch prstov, zrkadlo v mysli, levitácia ruky, rukavicové znecitlivenie, technika pohára vody, technika zbavenia sa zlozvykov a vytvorenia si nových užitočných návykov.

Základný kurz II.stupeň:
19-hodinový kurz je organizovaný počas víkendu. Je rozdelený do štyroch cca 5 hodinových blokov (sobota v čase: 9.00 - 13.00, 14 - 18.30, nedeľa 9.00 - 13.00 a 13.00 - 18.30).

1. deň: Účinné zmyslové premietanie (ESP)

Mentálne premietnutie sa do kovov, rastlín, zvierat, vytvorenie subjektívnej mentálnej pracovne, poradcovia.

2. deň: Aplikácia účinného zmyslového premietania

Mentálne premietnutie sa do tela človeka, schopnosť odhaliť problém a napomôcť pri jeho náprave. Cvičné prípady. Záverečná meditácia.

Aká je cena kurzu?

Základný kurz I. stupeň ……… 66 Eur (2000.-Sk)

Základný kurz II. stupeň .......... 66 Eur (2000.-Sk)

Poplatky so zľavou:
Rodinný príslušník ............................ 63 Eur (1900,-Sk)
Študenti, dieťa................................. 61 Eur (1850,-Sk)
Dôchodcovia ….................................. 60 Eur (1800,-Sk)
ZŤP …............................................... 58 Eur (1750,-Sk)
Opakujúci ..........................................16,60 Eur (500,-Sk) ( V prípade, že opakujúci privedie na kurz nového účastníka kurzu, s ktorým absolvuje kurz v zhodnom termíne, zaplatí opakujúci poplatok 3,30 Eur (100,-Sk) /deň)

Získame osvedčenie o absolvovaní kurzu ?

Áno. Diplom a registračnú kartu organizácie Silva International, Inc., ktorá má medzinárodnú platnosť a umožní Vám opakovanie základného kurzu za znížený poplatok v 107 krajinách sveta.

Môžu sa deti zúčastniť kurzu Silvovej metódy?

Áno. Pre deti od 6 do 12 rokov organizujeme detské kurzy (cena 61 Eur (1850.- Sk )). Deti majú možnosť opakovať detský kurz a po dovŕšení 13 rokov aj kurz pre dospelých.

Záujemcovia nad 13 rokov sú zaradení do kurzu pre dospelých.

Majú absolventi základného kurzu ďalšie možnosti vzdelávania sa a získavania informácií z tejto oblasti?

Áno. Organizujeme nadstavbový kurz Ultra a Biznis seminár (na požiadanie).

SILVA INTERNATIONAL, Inc. - charakteristika

Jedná sa o medzinárodnú organizáciu so sídlom v Larede, v štáte Texas, USA, ktorú založil José Silva. The Silva Method (Silvova metóda) v r. 2004 oslávila 60-te výročie od svojho vzniku a je v súčasnosti registrovaná v 107 krajinách sveta.

Silvova metóda na Slovensku

Prvé kurzy Silvovej metódy na území bývalej ČSFR od 4. januára 1992 viedla hosťujúca americká lektorka slovenského pôvodu MVDr. Ľubomíra Soroko, ktorá preložila materiály pre základný kurz do slovenského jazyka.

Od septembra 1992 prednáša Silvovu metódu na Slovensku KATARÍNA LUKÁCSOVÁ a MVDr. EVA ŠTARKOVÁ. Obe sú absolventkami lektorského kurzu v Larede (v roku 1992-93) v sídle organizácie Silva International, Inc. u autora metódy José Silvu. Majú výhradné právo, priznané autorom metódy, viesť kurzy Silvovej metódy na území Slovenska.

Naša spoločnosť v súčasnosti registruje vyše 16 000 absolventov kurzu.

Informácie o kurzoch a ostatných našich aktivitách poskytujeme na adrese:

ALFAMILIA s.r.o.
Kupeckého 33
040 01 Košice

Tel./fax: 055/62 222 32, 055/62 535 54
Mob.: 0903 631640, 0903 637083, 0903 609440, 0918980008
Web:
www.alfamilia.sk
www.silvovametoda.sk
Mail:
alfamilia@alfamilia.sk
silvovametoda@alfamilia.sk

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL