self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

HISTÓRIA

Rozvíjanie vlastnej mysle Silvovou metódou je programom, ktorý bol vyvinutý s cieľom naučiť sa pri plnom vedomí dostať do alfa hladiny, a tak zapojiť do procesu myslenia obe mozgové hemisféry. Výskum zameraný na vývoj Silvovej metódy začal v meste Laredo (štát Texas, USA) v roku 1944.

Pôvodným Silvovym cieľom bolo nájsť cestu k zlepšeniu schopností jeho vlastných detí, aby sa dokázali lepšie sústrediť, aby boli schopné zapamätať si čo najviac a aby dosahovali lepšie výsledky v škole. Úspech na seba nenechal dlho čakať.

Okrem toho, že sa naučili lepšie sa uvoľniť a sústrediť, zlepšili si pamäť a známky v škole, u detí sa začala prebúdzať schopnosť predvídať. Túto schopnosť nazval José Silva jasnozrivosťou.

Jeho 22-ročný výskum v roku 1966 vyústil do vytvorenia programu, ktorý bol základom pre prvý oficiálny kurz pre dospelých. Prvé dva roky bol jediným lektorom kurzu José Silva. Potom sa pridali aj iní lektori a Silvova metóda sa začala šíriť najprv po Spojených štátoch amerických a neskôr aj inde vo svete. Od toho času je Silvova metóda prezentovaná už v 107 krajinách a preložená d  27 jazykov. Počet absolventov na celom svete v súčasnosti presahuje 14 miliónov.

Silvova metóda na Slovensku

Prvé kurzy Silvovej metódy na území bývalej ČSFR od 4. januára 1992 viedla hosťujúca americká lektorka slovenského pôvodu MVDr. Ľubomíra Soroko, ktorá preložila materiály pre základný kurz do slovenského jazyka.

Od septembra 1992 prednáša Silvovu metódu na Slovensku KATARÍNA LUKÁCSOVÁ a MVDr. EVA ŠTARKOVÁ. Obe sú absolventkami lektorského kurzu v Larede (v roku 1992-93) v sídle organizácie Silva International, Inc. u autora metódy José Silvu. Majú výhradné právo, priznané autorom metódy, viesť kurzy Silvovej metódy na území Slovenska. >>>


Odovzdávanie lektorských vysvedčení - záverečná slávnosť, august 1992
(Katka Lukácsová, José Silva, Eva Štarková)

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL