self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

ZÁKLADNÉ POJMY

Vedecký výskum počas niekoľkých desaťročí preukázal, že najúspešnejší ľudia využívajú svoju myseľ a mozog odlišne od priemerného človeka. Silvova metóda nám poskytne informácie ako kvalitnejšie používať svoju myseľ - tak, ako to robia tí najúspešnejší.

Veda odhalila, že v našom mozgu "pulzuje" bioelektrická energia.

Práve tak, ako naše srdce tepe niekoľkokrát za minútu, náš mozog produkuje bioelektrické impulzy prevažne 20-krát za sekundu. Vedci o tom hovoria, ako o "beta" aktivite mozgu. Ak sme veľmi uvoľnení, napríklad v ľahkom spánku, priemerná frekvencia bioelektrickej aktivity nášho mozgu sa znižuje na rozmedzie 7 až 14 impulzov za sekundu. Vedci o tomto rozmedzí hovoria ako o "alfa" aktivite. Existujú aj pomalšie frekvencie bioelektrickej aktivity mozgu známe ako "theta" aktivita a "delta" aktivita, ktoré prevládajú v hlbšom spánku.

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL