self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

POTENCIÁL MYSLENIA

Vývoj človeka z pohľadu využitia svojho mozgového potenciálu

Kojenecký mozog funguje zväčša v hladinách delta a theta. Ako kojenci sme využívali len malú časť zo svojho mozgového potenciálu na myslenie. S pribúdajúcimi rokmi sa však jeho využitie stále viac a viac zvyšovalo.

Vo veku od 7 do 14 rokov začal náš mozog fungovať viac v alfa oblasti. Z nej sa začalo rozvíjať využitie tej časti mozgu, ktorá je spojená s beta aktivitou. Človek mal pôvodne schopnosť využiť celý potenciál svojho mozgu na rozmýšľanie. Vplyvom vonkajších okolností sa však u mnohých táto schopnosť nevyvinula.

Ľavá mozgová hemisféra je spojená s logickým myslením a skúsenosťami z objektívneho sveta získanými pomocou fyzických zmyslov.

Pravá mozgová hemisféra uskladňuje skúsenosti našej predstavivosti, teda to, čo si zobrazíme a predstavíme. Deti používajú svoju predstavivosť často.

Keď dospievame, natoľko sme zaneprázdnení spracovávaním poznatkov o objektívnom svete, že väčšina z nás prestáva používať predstavivosť a na myslenie rozvíja len ľavú mozgovú hemisféru. Väčšina ľudí preto stráca po štrnástom roku života schopnosť využiť v bdelom stave alfa hladiny svojho mozgu. Keď u nás začne prevažovať alfa aktivita, zaspíme. Ak mladí ľudia aktivovali do uvedeného veku len ľavú - logickú hemisféru, potom budú schopní používať na myslenie len jednu polovicu svojho mozgu.

V skutočnosti priemerne jedna osoba z desiatich je schopná v dospelosti používať obidve mozgové hemisféry na myslenie. To znamená, že v priemere asi 90 % ľudí rozmýšľa len ľavou mozgovou hemisférou, teda sa spolieha iba na svoju logiku.

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL