self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

STRES A CHOROBY

Čo ak žijeme život plný stresu?

Stres, napätie a starosti spôsobujú, že sa stresový enzým objaví v krvi, čo oslabuje imunitný systém. U osôb žijúcich za takýchto podmienok môžu po čase podlomiť zdravie určité psychosomatické problémy, ako žalúdočné vredy, nespavosť, migrenózne bolesti hlavy, vysoký krvný tlak, alergie a pod. A keď to takto pokračuje ďalej, môžu sa objaviť aj ďalšie ochorenia ako cukrovka, glaukóm, artritída prípadne až krvácanie do mozgu. Prv než sa nazdáme, osoba odchádza pred svojím 50-tym rokom života.

Obvykle sa to stáva pracovníkom, ktorí sú zaťažení obrovskou zodpovednosťou. Jedno slovo, jedno rozhodnutie im môže priniesť úspech alebo ich zničiť.

Sú vystavení najväčšiemu stresu, starostiam a napätiu. Práve títo ľudia si nedokážu vymedziť priestor na to, aby sa zúčastnili kurzu zameraného na predchádzanie stresu. Ich čas je tak vzácny, že na to nemajú čas. Chorobu bohužiaľ nezaujíma, či si pre ňu nájdeme čas. Príde bez opýtania.

Pätnásť minút denne v hladine alfa postačí nielen na likvidáciu enzýmu stresu, ale aj na posilnenie imunitného systému. Zlepšuje sa činnosť telesných orgánov a telesných systémov, ktoré bývajú najviac postihnuté stresom, krvný tlak sa normalizuje, tep je rovnomernejší. Silný imunitný systém nedovolí, aby sa zakorenil psychosomatický zdravotný problém.

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL