self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

VYUŽITIE

Naučme sa myslieť aj pravou mozgovou hemisférou

Silvova metóda nás naučí v bdelom stave znížiť priemernú frekvenciu bioelektrickej aktivity nášho mozgu na alfa hladinu. Následne sa môžeme začať učiť používať potenciál pravej polovice mozgu. Prostredníctvom týchto našich schopností si dokážeme pomôcť v najrozličnejších oblastiach života:

Používať na myslenie iba jednu polovicu mozgu je ako tancovať len na jednej nohe. Určite zvládneme tanec lepšie na oboch nohách. Obdobne je to s využívaním mozgového potenciálu na myslenie.
Ľavá mozgová hemisféra je logická. V určitých prípadoch je logika veľmi užitočná a dôležitá, ale niekedy aj prekáža (napr. pri odhaľovaní nových objavov).
Pravá mozgová hemisféra nie je obmedzená logikou. Vychádza z mentálnych obrazov, mapuje širšie súvislosti. Riadi sa Božími zákonmi, zákonmi Prírody, zákonmi Univerza, ktoré sú nad rámec nášho logického myslenia.
Ak si v hladine alfa predstavíme to, po čom túžime, ak túžbu podporíme vierou, že sa nám cieľ vydarí a pri tom dokážeme čeliť preniknutiu akýchkoľvek logických pochybností z ľavej mozgovej hemisféry, potom môžeme dosiahnuť čokoľvek užitočné, čo si prajeme. Neodmysliteľným predpokladom pre dosiahnutie vytúženého cieľa je jeho zosúladenie s Najvyšším Dobrom.
Ak počúvame výnimočne úspešných ľudí hovoriť o svojich skúsenostiach, uvedomíme si, ako kvalitne sa dokážu sústrediť a aké živé sú ich mentálne predstavy.

TAJOMSTVO ÚSPECHU

Môžete si byť istí, že títo úspešní ľudia patria k tým desiatim percentám, ktoré si prirodzeným spôsobom vyvinuli schopnosť používať obe polovice mozgu na myslenie a na mentálne zobrazenie svojich cieľov. So Silvovou metódou ste schopní sa to naučiť aj Vy. Naučíte sa sústrediť, správne si vytýčiť konkrétny cieľ, a ak tieto nadobudnuté znalosti spojíte s vytrvalosťou a budete usilovne pracovať, spoznáte silu ich pôsobenia v podobe dosiahnutých výsledkov resp. naplnených cieľov.

Prvým krokom na ceste za vytýčeným cieľom je naučiť sa dosiahnuť alfa hladinu a zároveň sa naučiť zotrvať v nej zatiaľ, kým vizualizujete a predstavujete si. Základný kurz Silvovej metódy vám v tom pomôže. Keď budete precvičovať relaxačné cvičenia v dostatočnom množstve - ako to robíme na kurze - môžete si byť istí, že sa dostanete do alfa hladiny vždy, keď po tom zatúžite.

Alfa aktivita nášho mozgu je zároveň spojená s kľudom, oddychom, inšpiráciou, tvorivosťou, lepšou schopnosťou sústrediť sa, učiť sa a pamätať si. Posilňuje imunitný systém, a tým sa u človeka zvyšuje odolnosť voči chorobám.

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL