self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

STRES A CHOROBY

Nemusíme byť chorí, nemusíme umrieť na následky podlomeného zdravia

Je všeobecne známe, že ľudská myseľ si dokáže vyvolať psychosomatické zdravotné problémy (90 % zdravotných problémov je psychického pôvodu). Aj opak je pravdou. Mentálna vizualizácia má reálne a priaznivé účinky na náš organizmus. Ľudská myseľ je schopná prostredníctvom svojho psychického energetického poľa ovplyvňovať hmotu, teda aj svoje telo. Množstvo pozorovaní potvrdzuje, že šťastnejší, dlhší a zdravší život môže prežiť ten, kto sa naučí ovládať svoju vlastnú myseľ. Vedie to nielen k udržaniu pevnejšieho zdravia a k prevencii pred stresom, ale aj k využitiu svojej intuície, k zvyšovaniu tvorivých schopností a k schopnosti kvalitne riešiť problémy.

ČO JE INTUÍCIA?

Intuícia je to, čo nás vedie správnym smerom v správnom čase. Nabáda nás zvoliť si správne rozhodnutia v živote (napr. pri predchádzaní zdravotným problémom a nehodám, pri voľbe štúdia, životnej profesie, voľbe partnera, pri obchodovaní atď.).

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL