self MIND CONTROL

SILVOVA METÓDA

Súčasný uponáhľaný svet zaťažuje naše telesné aj duševné zdravie. Ako zvládať vysoké nasadenie bez ujmy na zdraví, ako žiť plnohodnotný život bez stresu? Ako zveľaďovať medziľudské vzťahy? Ako prijať fakt, že do nášho života prichádzajú problémy?

Ľudstvo je zamerané na zdokonaľovanie fyzického sveta. Moderný človek je predovšetkým človekom vonkajška a je ovplyvňovaný silami, ktoré sú mimo neho. Vťahujú ho do konfliktov a človek trpí zlobou, frustráciou i nerozhodnosťou. Problémy vyvstávajú medzi jednotlivcami, rodinami, skupinami ľudí aj národmi. Človek sa snaží práve cez vonkajšie elementy nájsť riešenie situácií a „jeho spravodlivý hnev“ často zasahuje nevinných.

Človek, ktorý používa Silvovu metódu rozvíjania vlastnej mysle, je človekom „vonkajška“, ktorý však dokáže byť aj človekom obracajúcim sa do vlastného vnútra. V priebehu používania hladiny alfa sa „inergizuje“ (energizácia zvnútornením). Nadobúda schopnosť ovládať svoje vnútro, svoje postoje a emócie. Stáva sa viac asertívnym a priebojným efektívnym spôsobom. Ako manažér je rovnako schopný problém predvídať, ako ho aj riešiť. Jeho osobný úspech sa stane „nákazlivým“ a začne sa odzrkadľovať aj v rastúcom úspechu jeho spolupracovníkov.

Inergizovaný človek je schopný lepšie zvládať aj úlohu „vonkajšieho“ človeka. Čerpá silu zo svojho vnútorného zdroja, zdroja tvorivosti a alternatívnych riešení, o ktorý je človek, zameraný čisto na vonkajšok, ochudobnený.

Človek, ktorý je schopný vedome eliminovať vo svojom živote stres, zároveň predchádza vzniku rôznych chorôb a aj úrazom, ktoré sú často dôsledkom nepozornosti, vnútorného vypätia, únavy a stresu.

V škole sme neustále nabádaní k usilovnému učeniu. Učenie je ďaleko efektívnejšie, ak sme uvoľnení, a ak prijímame informácie bez stresu. Keď sa napätia a úzkosti zbavíme, podávame lepší výkon. Ak sa naučíme využívať pri učení väčšiu kapacitu mozgu a mysle, dosiahneme kvalitnejšie výsledky pri menšom úsilí.

Ak prebudíte svoje schopnosti používaním techník Silvovej metódy, dokážete zmeniť kvalitu vášho života.

silvova meóda | ďalšie kurzy | literatúra | kontakt | harmonogram kurzov

Mapa webu | Kontakt | ©2005 MIND CONTROL